Бандени внедри задвижваща система VLT FlexConcept на Danfoss в поточните линии на Загорка
(25.06.2014, 23:16:30)


Всяко съвременно индустриално производство се нуждае от висока ефективност, гъвкавост и надеждност на използваните задвижващи системи, които оказват пряко влияние върху производствените разходи, т.е. върху конкурентноспособността на произвежданите изделия. „В съответствие с тези изисквания утвърдената датска компания Danfoss предлага унифицирана комплексна система VLT FlexConcept, която доставихме и вече работи успешно в „Загорка“ АД. Системата включва ново поколение мотор-редуктор, задвижван от синхронен мотор с вградени постоянни магнити с клас на ефективност IE4 – OneGearDrive, и честотни преобразуватели VLT Automation drive FC302“, съобщиха за Инженер.bg от инженеринговата фирма Бандени, оторизиран партньор на Danfoss за доставката, монтажа и обслужването на електрозадвижвания, честотни преобразуватели и софт стартери на Danfoss. „Инвестицията в модерната система от над 100000 лева е продължение на дългосрочния ни ангажимент да намаляваме отпечатъка на бизнеса ни върху околната среда и амбицията да бъдем най-зеления пивовар в България“, подчертаха от Загорка.VLT FlexConcept представлява високоефективна система от задвижващ мотор-редуктор OneGearDrive и управление към него VLT Automation drive FC302 или VLT Decentral Drive FCD 302. „В комбинация те предоставят възможност както за оптимизиране на енергийните разходи на едно производство, така и за минизиране на разходите за поддръжка и обслужване, както и за намаляване на складовите наличности“, коментира за Инженер.bg инж. Младен Миланов, управител на Бандени. „Освен всички тези ползи за клиента, допълнителни разходи могат да се спестят от вода и химически препарати за поддържане на линиите в рамките на хигиенните норми, както и да се намалят драстично спиранията поради авария в линиите. Посочените предимства правят това техническо решение изгодна инвестиция за фирмите от хранително-вкусовия сектор, давайки им възможност за възвръщане на инвестицията в кратки срокове“, допълва г-н Миланов.

Danfoss предлага честотните преобразуватели в два варианта за монтаж. VLT Automation drive FC302 са предназначени за централизиран монтаж, което е стандартното решение. Те могат да се инсталират в табла при контролното оборудване. Другото решение, предлагащо решение за децентрализиран монтаж – VLT Decentral Drive FCD 302, може да се инсталира директно при мотор редукторите, като по този начин се разкриват възможности за спестяване на допълнителни инвестиции за табла, кабели и труд. „По този начин се постига по-голяма гъвкавост при проектирането и обслужването на производствените системи“, пояснява г-н Миланов.

VLT OneGearDrive са разработени с оглед удовлетворяване на строгите изисквания, регламентирани в санитарните норми за производство на хранителни продукти и напитки. „Конструкцията им с гладка повърхност не позволява замърсяване или натрупване на хранителни остатъци, които са предпоставка за развитието на бактерии. В същото време специално разработеното покритие на мотор-редукторите и на честотните преобразуватели осигурява устойчивост срещу агресивните миещи средства, без да се нарушава експлоатационната им надеждност“, поясняват от фирма Бандени.

Системата е сертифицирана както в съответствие със задължителните санитарни стандарти, така и от EHEDG (Европейска организация за разработване и проектиране в областта на хигиената).

Добре известен факт е, че внедряването на разнообразие от задвижващи решения в дадено производство от хранително-вкусовата промишленост води до съществено увеличаване на вложените средства за поддържане на складови наличности от резервни части. „VLT FlexConcept решава този проблем и може да намали вариантите и средствата за складови наличности с до 70%. Откритата системна архитектура позволява лесно и надеждно комбиниране с вече съществуващи решения на други производители, както за централизирани, така и за децентрализирани системи. Това означава, че стандартни двигатели, мотор-редуктори и двигатели с постоянни магнити могат ефективно да се управляват от честотните преобразуватели VLT на Danfoss, допълват още от Бандени.