Иновативна гъвкава концепция за поточни линии в Каменица АД
(09.09.2016, 16:59:10)


Внедряването на иновативната гъвкава концепция за поточни линии на Danfoss решава някои основни проблеми, свързани с производството, в т.ч. непредвидено спиране на линиите, загуби от престой и нереализирана продукция, големи разходи за поддръжка, икономии на електроенергия и др. В началото на годината на поточната линия за бутилиране на бира в пластмасови бутилки на „Каменица“ АД бяха подменени старите мотор редуктори и честотни регулатори с нови задвижвания, базирани на иновативната концепция на Danfoss – VLT Flex Concept.Danfoss – VLT
 Flex Concept представлява иновативна цялостна концепция за задвижване на транспортни ленти, подсигуряваща надеждна и безотказна работа на съоръженията, както и кратки срокове за откупуване на инвестицията в резултат от икономия на енергия, ниски разходи за обслужване и техническа поддръжка. Елементите, които изграждат концепцията, са мотор редуктори от ново поколениеVLT One Gear Drive – високо ефективен редуктор, окомплектован с електромотор с постоянни магнити с по-висок клас на ефективност от IE4, и Danfoss честотни регулатори FC302, FCD302 с висок коефициент на полезно действие, поясниха от българската фирма.


Основните фактори, които обосновават решението на инвеститора да въведе в експлоатация иновативната концепция на Danfoss – VLT Flex Concept, са следните:


- Лесен монтаж

На съществуващите валове бе осъществен монтаж на новите мотор редуктори VLT One Gear Drive, без необходимост от допълнителни действия. Изключително удобният монтаж на децентрализираните честотни регулатори серия FCD302 директно на линията спести на инвеститора изграждане на нови табла за управление, разходи за монтаж и допълнително окабеляване

 

- Висока ефективност

Старите мотор редуктори с верижна предавка имат сравнително ниска ефективност от порядъка на 62.5% в сравнение с ефективността от 89.4% на новата концепция на Danfoss – VLT Flex Concept. Поради тази разлика бе постигната енергийна ефективност от порядъка на 32%, което в крайна сметка ще оптимизира производствените разходи и ще съкрати срока за възвръщане на инвестицията

 

- Лесно почистване

Липсата на ребра на електромотора, перка за охлаждане и напълно затвореният корпус, обработен с хигиенично лаково покритие, позволяват по-лесно миене и почистване за една по–хигиенична среда, което влияе положително върху качеството на продуктите и действа в посока на намаляване на разходите за почистване и поддържане.

 

- Понижени разходи за складови наличности

Само един мотор редуктор се поддържа на склад, като той може да покрие всички позиции за бързо възстановяване на производството при възникнала авария.

Г-н Румен Митев от „Каменица“ АД:
Благодарни сме за професионализма на Бандени

Своите впечатления след реализацията на проекта споделя г-н Румен Митев, мениджър техническа поддръжка в пивоварната в град Хасково. „Целта, която си поставихме, включваше модернизация на поточната линия за оптимизация на производствените разходи и кратки срокове за откупуване на инвестицията в рамките на 29 месеца. Обхватът на дейностите включваше: демонтаж на старите задвижвания, подготовка на валове и присъединяване на новите мотор редуктори; проектиране и монтаж на честотните регулатори, окабеляване и програмиране; софтуерна преработка на програмата на контролерите, която управлява съответните възли, синхронизация на скоростите на линиите и адаптация на новото оборудване към съществуващата периферия“.

 

Г-н Митев коментира още, че всички дейности са били предварително планирани и съобразени с производствената програма на предприятието, така че да няма престои по време на процеса на производството. Реализацията и стартирането на проекта са завършили в рамките на определените срокове, след което са били проведени 72-часови проби, завършили с положителни резултати.

 

„Изпитваме задоволство, че успяхме да реализираме иновативната концепция на Danfoss – VLT FlexConcept на нашите поточни линии и сме изключително признателни за професионализма на фирма Бандени по изпълнението на трите фази на проекта по демонтаж и монтаж, интеграция и въвеждане в експлоатация на новата система за задвижване към цялостната ни система за управление“, заяви в заключение мениджърът.