Бандени реализира серия от проекти в петролни бази с честотни регулатори на Danfoss
(19.11.2014, 19:34:54)


Работата в потенциално взривоопасни среди изисква изпълнението на строги правила за безопасност. Оборудването и всички негови компоненти е необходимо да отговарят на изключително строги стандарти. Честотните регулатори от серия VLT AutomationDrive FC 302 на водещия датски производител Danfoss, са разработени с оглед изпълнение на високите изисквания по отношение на подобни приложения. Основното им предназначение е  да осигурят безопасно управление на ел. мотори, работещи в потенциално взривоопасна атмосфера.„Честотните регулатори от серия VLT AutomationDrive FC 302 са идеалното решение за приложения в потенциално експлозивни среди, създадени от наличие на горими газове, изпарения, мъгла или прах. Те са подходящи за свързване и наблюдение на PTC сензори, съгласно DIN 44081 и DIN 44082, както и за защита на EEx-d мотори без значение на доставчика, в Зона 1 и 2 (газ) и в Зона 21 и 22 (прах)”, поясниха за Инженер.bg от фирма Бандени, оторизиран партньор на Danfoss за доставка, монтаж и обслужване на електрозадвижвания, честотни преобразуватели и софт стартери. От фирмата допълниха, чевсички честотни регулатори на Danfoss от серията VLT AutomationDrive FC 302 покриват диапазона от мощности от 0,25 kW до 1,2 MW.

 

„Надеждната защита, която се постига при управление на ел. мотори с честотните регулатори VLT AutomationDrive FC 302, се дължи на тяхната много добра функционалност, обусловена от функцията Safe Torque Off – STO в комбинация с подходящо добавена опция - PTC термисторна карта”, заявиха от фирма Бандени. Функцията Safe Torque Off – STO като задължителен компонент от една безопасна система за управление, изключва управляващото напрежение на изходящите силови модули като по този начин се гарантира, че моторът няма да получи напрежение. Съответно, няма да протече ток по време на задействане на тази функция. „В комбинация с PTC термисторната карта MCB112 се постига постоянно следене на температурата на мотора, така че превантивно системата да се самоизключи в случай на опасност от прегряване”, допълниха от фирма Бандени.

 


Доказателство за качеството и надеждността на честотните регулатори на Danfoss са реализираната от фирма Бандени серия от проекти в петролни бази в страната. В тях изискванията за безопасност са изпълнени именно чрез вграждането на опцията MCB112, която в комбинация с честотен регулатор VLT AutomationDrive FC 302, е сертифицирана за използване в потенциално експлозивни среди. „Термисторната карта използва стандартно вградената функция Safe Torque Off – STO при VLT AutomationDrive FC 302, която е одобрена като категория 3 стандарт EN954-1. Благодарение на тази функция, използването на контактор не е задължително. Safe Stop функцията, освен със термисторната карта, може да се използва заедно и с други защитни устройства”, уточниха от Бандени.

 

При изпълнението на проектите, в процеса на обсъждане, са взети под внимание и някои специфични изисквания на клиентите, включително обстоятелствата около монтажа и обслужването на честотните преобразуватели. „Едно от изискванията беше за постигане на висока степен на защита, за да могат честотните регулатори да се интегрират към съществуващата система, без да се изграждат допълнителни табла. Избрахме да осигурим висока степен на защита на корпуса заедно с главен прекъсвач, което в крайна сметка се оказа не само по-доброто, но и икономически по-изгодното решение”, поясниха от Бандени.


 

честотни регулаториДопълнително улеснение се оказва бързото и лесно въвеждане на техниката в експлоатация. „Изключително добрият потребителски интерфейс на честотните регулатори на Danfoss и графичният контролен панел с меню на български език, значително подпомагнаха бързото програмиране и въвеждане в експлоатация”, заявиха от Бандени. „Обучението на оперативния персонал също е много лесно и бързо. Регулаторите дават възможност за ползване на компютър и софтуер чрез наличния USB куплунг, стандартно вграден при серията VLT AutomationDrive FC 302 на Danfoss”, уточниха от фирмата.

 

„Освен всички други ползи, честотните регулатори на Danfoss се отличават и с икономичност и с едни от най-ниските собствени загуби. Това осигурява на клиентите възможност за бърза възвръщаемост на инвестицията”, заявиха от Бандени.

 

Всички серии FC честотни регулатори се предлагат и с удължена гаранция, до 5 години, от завода производител. „Това добавя допълнителни ползи и затвърждава качеството на честотните регулатори с марка Danfoss. Като оторизиран сервиз на Danfoss за честотни регулатори и софтстартери за България, ние сме гарант за спокойствието на нашите клиенти”, категорични са от фирма Бандени.