VLT® MCD500

Адаптивното управление на ускорениието ААС автоматично прилага най- добрия профил за стартиране и спиране в зависимост от приложението. Адаптивно управление на ускорението означава, че за всяко пускане и спиране софтстартера сравнява и адаптира процеса към избрания профил, който е най- подходящ за приложението.


Софтстартерът VLT MCD 500 има четириредов графичен дисплей и панел за управление с вградена логика, която прави програмирането лесно. Възможна е допълнителна прецизна настройка чрез показване на работното състояние. Три системни менюта: Бързо меню, Настройка на приложението и Главно меню, осигуряващи оптимален подход при програмирането.Това е перфектното решение и за по-тежки приложения:

• Помпи
• Конвейeри
• Вентилатори
• Смесители
• Компресори
• Центрофуги
• Мелници
• Триони
• И много други
 
 Диапазон на мощностите

    7,5 – 800 kW, ток 21 – 1600 A
(1,2 MW в схема триъгълник)
За напрежение от 200 до 690 VAC

Стандартно вграден байпасен контактор за мощности до 110kW