Kакво си заслужава да знаем?


Енергийна ефективност

Честотните преобразуватели на Danfoss предлагат спестяване на енергия
През 2006г. честотни преобразуватели VLT® са спестили повече от   20 милиона MWh енергия глобално равностойно на годишното потребление на 5 милиона домакинства. Спестената енергия благоприятства за по малките емисии на CO2   − намаление годишно с 12 милиона тона!
Електродвигателите са най-важните консуматори на енергия. При това консумираната мощност  на струйните машини, като помпи и вентилатори  изключително много зависи от оборотите. Както в този случай, така и при много други приложения честотните преобразуватели предлагат голям потенциал за икономии. Въпреки това само около 10% от по-старите системи са оборудвани с честотни преобразуватели. При новите инсталации този процент е значително по-висок. Допълнителното оборудване на старите инсталации наистина си струва, тъй като ще доведе до спестяване на енергия и разходи, както и до намаляване на замърсяването на околната среда.
Дългосрочна перспектива  

Въпреки все по-популярното обсъждане на разходите за цялостния жизнен цикъл и днес за честотното регулиране все още се взимат търговски решения  само от гледна точка на покупната цена и първоначалната инвестиция. Но и в тази област използването на модерни честотни преобразуватели, като  VLT®Automationdrive  има предимства, които водят до
снижаване на разходите. Така например FC 302 има много кратко време за монтаж, тъй като филтърът за осигуряване на ЕМС и дроселите между отделните вериги са интегрирани в преобразувателя и всички управляващи проводници се окабеляват много бързо чрез пружинни клеми.  Времето за пускане в експлоатация също е много кратко поради графичният контролен панел. Допълнително намалена е инвестицията поради интегрирането на някои функции, които до сега са били реализирани от външни прибори: стандартно вече е интегриран сигурен стоп от категория 3 по EN 954-1. Допълнително с модула MCB 112 PTC преобразувателят осигурява термичната автозащита на EEx-de двигатели.