Нашата организация


дипл. инж. Младен Миланов
Управител
email: mladen.milanov@bandeni.net
Моб. тел. 0886 861 764
 
Любослава Миланова
Офис Мениджър
email: lyuboslava.milanova@bandeni.net
тел. 02 925 18 34
 
инж. Здравко Петров
Мениджър Продажби
email: zdravko.petrov@bandeni.net
Моб. тел. 0887 332 366

Росица Миленкова
CRM организатор
email: rositsa.milenkova@bandeni.net
тел. 02 925 18 34